Petrona' Eventi Storici Centro Naturalistico Manulata Briganti della Sila

GELUSIA

Il Cuore del Calabrese, acceso dall'Amore,
se punto dall'Ira e dalla Gelosia,
prorompe in Minacce, a cui segue presto il Fulmine:

Vurria centu ducati d'acquavita,
E n'atri cientu de nuce muscata,
ppe me lavare sta vucca pulita
pensandu ca vasai na scellerata.

Quandu t'amava io, eri pulita,
E mo' si fatta na cane guastata,
mo' chi sbattisti a facce alla crita
pozze morire cumu na dannata.

Me statu dittu e me statu accertatu,
Ca si passu e sta strada campu pocu,
io passu e spassu cumu nu dannatu
ppecchi' la vita mia la pienzu pocu:
ad ogni spuntunera e' n'uomu armatu,
ogni finestra na vampa e fuocu.

Mu nesce fore stu gappu avantatu
ca dice ch'e'patrune e chistu locu!
Si nu mi dati a chilla chi aju amatu
Cca ce fazzu venire u terrimuotu.

I versi sono stati riportati da "IL PETILINO": LA MAGIA DEL VILLAGGIO PRINCIPE nei ricordi di Luigi Comberiati di Petilia Policastro, raccolti da Giuseppe Muraca di Petrona'.

 

 

InfiniMarketing.net SafeZone.it SafeZone.ro SafeZone.en Metalubs.it LaProSila.it Petrona.it K.Raf.Mar Blog